Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта
у јавној својини Републике СрбијеОглас о прикупљању писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије који је објављен у дневном листу "ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ" дана 19.02.2024. годинеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (за вађење речног наноса)

Понуда-образац

Модел уговора о закупу водног земљишта

Образац меничног овлашћења

Одлука о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп

Уредба о давању у закуп водног земљишта у јавној својини

Дунав експлоатациона поља са координатама

Сава експлоатациона поља са координатама

Дрина експлоатациона поља са координатама

Јужна Морава експлоатациона поља са координатама

Велика Морава експлоатациона поља са координатама

Западна Морава експлоатациона поља са координатама

Стручне подлоге

Оглас о прикупљању писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије који је објављен у дневном листу "ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ" дана 08.01.2024. годинеОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (за вађење речног наноса)

Понуда-образац

Модел уговора о закупу водног земљишта

Образац меничног овлашћења

Одлука о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп

Уредба о давању у закуп водног земљишта у јавној својини

Дунав експлоатациона поља са координатама

Сава експлоатациона поља са координатама

Дрина експлоатациона поља са координатама

Стручне подлоге