Годишњи програм пословања

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" обавља послове из своје надлежности према годишњем Програму пословања, на који сагласност даје Влада Републике Србије.