Догађаји од међународног значаја22. март - Светски дан вода


Овим даном Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.

1. јун - Међународни дан реке Саве


Државе кроз које Сава протиче потписале су 2002. године “Оквирни споразум о сливу реке Саве” као основни документ којим се указује на битност прекограничне сарадње у области одрживог развоја овог подручја.

29. јун - Међународни дан реке Дунав


Прославља се у свих 14 земаља које су потписнице Међународне конвенције о заштити реке Дунав. У земљама широм Европе иницијатор одржавања Дана Дунава је Међународна комисија (ICPDR) за заштиту реке Дунав, чија је мисија да прмовише и координира одживо и интегрално управљање водама. Идеја ICPDR-а је да ова прослава прерасте у међународни фестивал који би ујединио преко 81 милион становника земаља подунавског слива различитих култура, начина живота и поимања реке.