Вода без граница

Вода је кључни елемент свих екосистема на планети Земљи. То је најдрагоценији елемент који је повезан са испуњењем основних људских потереба. Иако, постоји довољно свеже воде на свету овај ресурс је неравномерно распоређен у времену и простору. У многим регионима, количина чисте пијаће воде све више опада због пораста броја становника, урбанизације, промене у начину живота, економског развоја, загађења и климатских промена.

Вода је подељен ресурс и не познаје границе, тако да управљање овим ресурсом узима у обзир широк спектар преклопљених интереса.