Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 34 20.02.2024.
BILTEN JVP Srbijavode br.34 20022024