Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 185 05.07.2022.
BILTEN JVP Srbijavode br.185 05072022.pdf