Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 328 09.12.2022.
BILTEN JVP Srbijavode br.328 09122022.pdf