Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 111 29.05.2023.
BILTEN JVP Srbijavode br.111 29052023.pdf