Контакт

Бесплатан позив за информације у вези накнада за одводњавање на 0800 121122


Дирекција


Адреса:
Булевар уметности 2a, 11070 Нови Београд

Телефон:
(011) 311 94 00
(011) 311 94 02

Факс:
(011) 311 94 03

Е-mail:
office@srbijavode.rs


ВПЦ "Сава-Дунав"


Адреса:
Бродарска 3, 11070 Нови Београд

Телефон:
(011) 311 43 25
(011) 21 43 140
(011) 20 18 100 centrala

Факс:
(011) 311 29 27

Е-mail:
vpcsavadunav@srbijavode.rs


ВПЦ "Морава"


Адреса:
Трг краља Александра Ујединитеља 2, 18000 Ниш

Телефон:
(018) 42 58 185
(018) 42 58 186

Факс:
(018) 45 13 820

Е-mail:
vpcmorava@srbijavode.rs


Радна јединица "Велика Морава" - Ћуприја


Адреса:
Цара Лазара 109, 35230 Ћуприја

Телефон:
(035) 84 71 354

Факс:
(035) 84 71 355

Е-mail:
rj.velikamorava@srbijavode.rs


Радна јединица "Смедерево" - Смедерево


Адреса:
Карађорђева 62, 11300 Смедерево

Телефон:
(026) 46 28 696
(026) 46 28 697

Факс:
(026) 46 27 116

Е-mail:
smederevo@srbijavode.rs


Радна јединица "Неготин" - Неготин


Адреса:
Станка Пауновића16, 19300 Неготин
Телефон:
(019) 541 610
(019) 546 392

Факс:
(019) 546 392

Е-mail:
negotin@srbijavode.rs