Примена ГИС технологије

Оквирна директива о водама представља законски оквир активности чији је циљ постизање доброг статуса свих вода на територији Eвропске Уније до 2015. године.

Многе активности захтевају специфичну форму података. Оквирна директива о водама дефинише податке и информације који морају бити у форми карата (ГИС) потребне за коначни ЕУ извештај, међутим даје мало информација о техничкој спецификацији мапа.

Упутство за имплементацију ГИС-а према Оквирној директиви о водама намењено је пре свега водећим експертима, и неопходно је за развој националних стратегија за примену ЕУ Директиве о водама, а пре свега у:

  • Припреми географских података неопходних за израду мапа, захтеваних од стране ЕУ;
  • Припреми коначних мапа и
  • Израде извештаја за ЕУ у форми мапа и ГИС слојева (лејера).