Мапе водних подручја

Водна подручја на територији републике Србије су:

  • Сава
  • Дунав
  • Морава
  • Ибар и Лепенац
  • Бели Дрим