Организациона структура

Унутрашња организација Предузећа уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова, који доноси директор Предузећа.