Актуелни пројекти и активности

Активно

Изградња система за наводњавање „Ресавска целина“

Завршено

Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава

Завршено

Реконструкција регулисаног корита реке Уб

Завршено

Завршени радови на реци Дрини у Малом Зворнику

Завршено

Регулација реке Тамнаве од Ћемановог моста до моста Таково

Завршено

Надградња и реконструкција заштитног система од великих вода реке Дунав у зони Голупца

Завршено

Завршени радови на регулацији водотока Милешевска у Пријепољу

Завршено

Изградња система за заштиту Алексинца од поплава

Завршено

Заштита корита и приобаља реке Нишаве    Хитни санациони радови