ДогађајиУПОЗОРЕЊЕ СА АКТУЕЛНИМ ПРОГНОЗАМА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

29.06.2019.

Актуелним прогнозама о порасту водостаја на територији Србије које су издате од стране Републичког хидрометеоролошког завода, (Одсек за хидролошке прогнозе, ране најаве и упозорења. дана 23. јуна 2019. године у 12:13), најављено је да се очекују значајне падавине које могу изазвати изливања и плављења на сливовима бујучних токова „На бујичним водотоцима сливова Јадра, Љубовиђе, Скрапежа, Колубаре са притокама, Јасенице и Кубршнице, као и на бујичним водотоцима на ширем подручју Београда током 23/24. јуна могућа су локална изливања.“ НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“.
Сходно овим најавама, УПОЗОРАВАЈУ се сви субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину, да је КОНТАКТ СА ШТАБОВИМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ОБАВЕЗАН, уз примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава (18/19) и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2019. годину (14/19).
Правовремено предуземање мера уз обавештавање руководилаца, посебно Главног руководиоца одбране је приоритет.Srbijavode