ДогађајиНакон велике временске непогоде 23. јуна, у воденој јединици Панчевачки рит,општина Палилула, сва механизација и људство ЈВП ”Србијаводе” даноноћно на терену

26.06.2019.

У току ванредне одбране због велике количине падавина, 101 l/m2 протеклог викенда, у општини Палилула, инсталирани су додатни мобилни агрегати за снижење нивоа воде у сливу Рева, насеља Крњача, Овча и Борча. Мобилне пумпе су додатног капацитета од 1,2 m3/s. Том приликом најугроженији су били сливови ЦС Рева и ЦС Борча, које штите насеља Крњаца, Борча и Овча.
Пумпе непрекидно раде од недеље 23.06.2019. уз стално дежурство, осматрање, допуну горива и расподелом људства по сменама.
Подсећања ради, водна јединица Панчевачки рит се налази на Градској општини Палилула, обухвата леву обалу реке Дунав и десну обалу реке Тамиш. Дужина канала у јавној својини је 680 km. Хидромелиорациони систем БГ Д1. 1 одводњава 6 црпних станица: Овча, Рева, Борча, Бељарица, Јабука и Чента.
Координисаном акција свих државних и градских институција, као водопривредних предузећа које су у систему ЈВП ”Србијаводе”: Сибница и Галовица, у овом тренутку, више ниједна кућа на левој обали Дунава није под водом.