ДогађајиАустријска развојна агенција (АДА) расписује понуду за хитне санационе радове за заштиту сусесдних села Седларе и Суботица (Општина Свилајнац, Република Србија) против високе воде реке Ресаве и љених притока, у оквиру програма обнове инфраструктуре за заштиту од поплава МЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

20.06.2019.

Аустријска развојна агенција (која делује у властито име и име јавног друштва за управљање водама) намерава да додели Уговор за радове, у складу са уговорним условнима ФИДИК (FIDIC), у селима Седларе и Суботица ( Општина Свилајнац, Република Србија) са финансијском помоћи ЕУ. Поступак отвореног надметања спроводи се у складу аустријског савезног акта о јавној набавци (Bundesvergabegesetz).
Службени тендер о надметању објављује на: https://schramm-oehler.vergabeportal.at/Detail/64908 .
Тендерску документацију можете преузети на овом линку, након регистрације. Уколико имате било каквих проблема са преузимањем тендерске документације, обратите се тендерском агенту путем мејла: rfpi@schramm-oehler.at .
Рок за подношење понуда је 22.јул 2019. године, 17:00 сати ( адреса: Schramm Öhler Rechtsanwälte in Bartensteingasse 2, 1010 Beč или путем електронске платформе: https://schramm-oehler.vergabeportal.at/Detail/64908 ).
Додатне информације можете добити на следећи број телефона: + 43 1 409 76 09 или на мејл: rfpi@schramm-oehler.atSrbijavode