ДогађајиСаопштење за јавност

03.06.2019.

Актуелним прогнозама о порасту водостаја на територији Републике Србије које су издате од стране Републичког хидрометеоролошког завода, најављено је да се очекују значајне падавине које могу изазвати изливања и плављења на сливовима свих бујучних токова НА СВИМ ВОДНИМ ПОДРУЧЈИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“. На појединим подручјима, према обавештењима добијеним од надлежних служби, већ су евидентирана изливања и плављења.
Сходно овим најавама, и пре достизања критеријума из Оперативног плана УВОДИ СЕ ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА СВИМ ОБЈЕКТИМА ИЗ ОПЕРАТИВНИОГ ПЛАНА у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, што подразумева све мере и активности за дејство, БЕЗ ОДЛАГАЊА, односно: присуство на терену, на најкритичнијим локалитетима уз 24- часовно дежурсто, припреме за правовремене интервенције (људство, механизација, опрема, материјали). КОНТАКТ СА ШТАБОВИМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЈЕ ОБАВЕЗАН, уз примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава (18/19) и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2019. годину (14/19).Srbijavode