ДогађајиДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ САВЕ

01.06.2019.

Међународни дан реке Саве обележава се 1. јуна, у свим земљама кроз које протиче река Сава (Србија, Словенија,Босна и Херцеговина, Хрватска).
Државе кроз које протиче река Сава су 2002. године потписале ,,Оквирни споразум о сливу реке Саве“ основни документ који указује на вредност прекограничне сарадње влада, институција и појединаца за одрживи развој тог подручја.
Оквирни споразум је први међудржавни документ у региону,након 90-тих година и има политички знача, јер су земље у сливу реке показале спремност да сарађују у циљу очувања природних вредности и ресурса. Циљеви споразума на почетку су били да се успостави пловидбе-навигације,управљање водним ресурсима, а сада је циљ очување реке Саве и природних ресурса.
Дан реке Саве (1 јун), установљен је како би се широј јавности, поред постојања важних еколошких вредности и привредних потенцијала у сливу река Саве, промовисало одрживо коришћење и развој различитих привредних потенцијала, али и непохопдност квалитетне регионалне сарадње која доприноси бољем стању вода и водног екосистема, а самим тим и вишем квалитету живота становништва у сливу реке Саве.
Река Сава је међу најважнијим воденим и еколошким коридорима у Југоисточној Европи,која повезује четири бивше земље Југославије и изузетно је важна и као спона према једном од најважнијих европских коридора, Дунаву.Srbijavode