ДогађајиЈВП "Србијаводе" потписале Споразум о разумевању са кинеском компанијом "Yellow River Engineering Consulting Co", као продукт сарадње након посете кинеске делегације Министарства водних ресурса Републике Кине

17.06.2019.

Опсег будуће сарадње односиће се на области управљања водама, конзервацију брана, системе за контролу поплава, менаџмент отпадних вода, као и на систем ране најаве и упозорења од поплава.
Споразум о разумевању су потписали директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић и директор корпорације "Yellow River Engineering Consulting Co" Чин Веибин.