ДогађајиУ Нишком управном округу одржан семинар под називом „Заштита од штетног дејства вода и управљање ризицима у сливу Јужне Мораве“

12.03.2019.

У Нишу је 12.03.2019, у сали Нишавског управног округа одржан је семинар под називом „Заштита од штетног дејства вода и управљање ризицима у сливу Јужне Мораве“ на ком су своје учешће узели и представници ЈВП „Србијаводе“
Уводном речју, начелница водне инспекције, г-ђа Љиљана Анђелић, презентовала је организациону структуру, надлежности и инспекцијски надзор у области контроле, обуке и других врста усавршавања инспектора.
Након тема које су обухватиле одбрану од поплава и улоге водопривредних предузећа и локалних самоуправа у истој, као и организацију у сливу Јужне Мораве, обрађени су и од стране представника ЈВП „Србијаводе“ систематски и стратешки представљени у виду приказа модела заједничке интеракције, говорило се и о темама утицаја поплава на мостове, стратешким циљевима за унапређење система управљања водама, итд.
Након целодневног излагања, као и конструктивне дискусије, закључак је имплицирао да иницијатива локалне самоуправе може контролисати и смањити обим катастрофе, као и да њима може ефикасно управљати. Како се поплаве, као природне непогоде, не могу, врло често, предвидети, спровођење низа мера је, свакако, нешто чиме се може предупредити и смањити њихово разорно дејство.