ДогађајиПредставници ЈВП „Србијаводе“ учествовали на скупу у организацији Амбасаде Словачке Републике „Форум нових инвестиционих могућности за технолошка решења чврстог отпада и отпадних вода“

07.03.2019.

Представници ЈВП „Србијаводе“ присуствовали су 07.03.2019. године значајном скупу у организацији Амбасаде Словачке Републике „Форум нових инвестиционих могућности за технолошка решења чврстог отпада и отпадних вода“.
Форум су отворили амбасадорка Словачке Републике у Србији, г-ђа Дагмар Репчекова, и државни секретар Министарства заштите животне средине. Затим је из Сектора за стратешко планирање и пројекте, шеф Одсека за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ и међународне помоћи у области животне средине, представио ревидиране и припремане пројекте у области отпада и вода, као и изворе финансирања кроз IPA II фондове, билатералне донације (до сада остварене са Шведском, Чешком, Немачком, Јапаном, Словачком идр.), међународне организације (UN), инвестицијски оквир за Западни Балкан (WBIF), чисте кредите и развој јавно-приватног партнерства са међународним институцијама и коришћења „Зеленог фонда“.
У првом делу форума приказана су технолошка решења чврстог отпада, тако да су представници словачких фирми представили су ефикасно решавање проблема пластичног отпада („EUREX“) и коришћених гума („DRON Industries“) уз коришћење процеса пиролизе заснованом на каталитичко-хемијским реакцијама и конверзији пластичног отпада и гуме у енергију, дизел гориво, уље, топлоту и гас. Пројекат спалионица комуналног отпада и њихово коришћење и могућности реализације таквих пројеката на српском тржишту представила је фирма „АIR 3M“. Проблеме са отпадним водама које настају у процесу рециклаже PET флаша из процеса санације депонијског отпада презентовали су „ZB Aquaflot“.
У другом делу форума акценат је био на отпадним водама, компанија „ENVIROS“ представила је своја искуства на пројектима у области водопривреде на Балкану које се реализује најчешће преко студија изводљивости за постројења за пречишћавање отпадних вода. Досадашња пракса и искуства у области постројења за пречишћавање вода на српском тржишту представила је фирма „Ferrmont s.r.o“, а када су у питању прoцеси припреме воде презентовала се фирма „AQUA-LIVE“. Чишћење индустријсаких отпадних вода као и примену нових технологија и поновно коришћење пречишћених вода у својем излагању дале су „Hydrotech a.d“ и „EKOSERVIS Slovensko“.
Форум је завршен дискусијом и индентификацијом могућности сарадње у сектору чврстог отпада и пречишћавања вода.