ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водним јединицима „Сава-Шабац”, „Дрина-Лозница” и „Колубара-Обреновац, Уб”

31.05.2023.

Услед обилних падавина и наглог пораста водостаја на Церском ободном каналу испуњени су критеријуми да се прогласи ванредна одбрана од поплавa на Водној јединици „Сава-Шабац” сектор С.4. Ванредна одбрана од поплава уведена је на сектору С.6. на регулисаном делу водотока Штире кроз Лозницу на Водној јединици „Дрина-Лозница” у дужини од 8,98 km и на водотоку Јадар-Лешница у дужини од 23,55 km. На Водној јединици „Колубара-Обреновац, Уб” сектор С.5. на сливу реке Тамнаве спроводи се ванредна одбрана у дужини од 6,58 km.

У складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава службе ЈВП „Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где се спроводи одбрана од поплава, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја. Мере одбрана од поплава спроводе се и на деоницама водотокова у зони потенцијално угрожених насеља у штићеном подручју, а због евидентног ризика од плављења брањеног подручја.