ДогађајиМеђународни дан реке Саве „Да нам река Сава буде здрава”

31.05.2022.

ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са Општином Савски венац организује прославу Међународног дана реке Саве 1.јуна са почетком у 10 часова, на платоу Red Queen, Београд на води. Након успешно спроведене акције чишћења приобаља реке Саве са циљем подизања свести грађана о очувању животне средине, обележен је почетак прославе Дана реке Саве.

Међународни Дан реке Саве обележава се 01. јуна сваке године у циљу промовисања значаја реке Саве за све земље у сливу. Државе кроз које протиче- Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија потписале су 2002. године „Оквирни споразум о сливу реке Саве“, основни документ којим се указује на вредност прекограничне сарадње влада, институција и појединаца за одрживи развој тог подручја. Република Србија је равноправни члан и потписница Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC).

Организовањем различитих активности скреће се пажња на виталну улогу коју река Сава и њене притоке имају у животу становништва у њеном сливу, те с тим у вези подизање јавне свести о важности и очувању овог природног ресурса који имамо у земљи.

ЈВП „Србијаводе“ ће на својој онлине платформи поставити квиз за учеснике који могу да провере своје знање о реци Сави. Основна порука ових и других активности је да је наша одговорност брига о овом непроцењивом богатству, према ком треба да се свесно, савесно и правилно опходимо сваког дана.

Проверите своје знање у кратком квизу на нашем сајту.

Квиз се налази на следећем линку https://www.srbijavode.rs/testquiz/.