ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на реци Добрави на Водној јединици „Сава-Шабац” сектор С.4.

31.05.2023.

Услед падавина великог интезитета и наглог пораста водостаја на реци Добрави проглашена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Сава-Шабац” сектор С.4. на деоницама С.4.1. и С.4.2.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где су на снази Наредбе за одбрану од поплава, aнгажовано је додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.