ДогађајиСтуденти Шумарског факултета на стручној пракси у ЈВП „Србијаводе“

25.05.2022.

ЈВП „Србијаводе“ угостило је студенте Шумарског факултета, студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, и том приликом обишли су изведене радове и радове који се тренутно изводе на реци Моравици, на територији општине Ивањица, као и радове на брани „Ариље- профил Сврачково на територији општине Ариље. Студенти су имали јединствену прилику да сагледају начин функционисања и рада из домена уређења водотокова, санације водних објеката, као и изградње објекта бране који је од капиталног значаја за Републику Србију.

Такође, стекли су увид како функционише градилиште, како се води градилишна документација, као и неопходне мере заштите које се спроводе на градилишту или у зони градње. ЈВП „Србијаводе" је као домаћин било на располагању студентима током обиласка, активно учествујући у раду и дискусији.

Циљ стручне праксе је упознавање студената са организацијом, пословима, као и приказивање начина рада једног великог система. За студенте и будуће инжењере један од важних чинилаца у будућности јесте стицање нових знања кроз праксу.