Догађаји„Да нам река Сава буде здрава!” - у сусрет Међународном дану реке Саве велика акција чишћења

24.05.2022.

Међународни Дан реке Саве обележава се 01. јуна сваке године у циљу промовисања значаја реке Саве за све земље у сливу. Наша земља је равноправни члан и потписница Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC). ЈВП „ Србијаводе“ има своје представнике у оквиру експертских група који активно учествују у промовисању одрживог и равномерног управљања водама, као и у координацији са осталим државама на сливу реке Саве.

Несавесно одлагање смећа и ђубрета уништава нашу реку, биљни и животињски свет, али и квалитет живота поред реке. И шта ћемо сад?

Да нам река Сава буде здрава!

Како би дали свој допринос, али и подигли свест како домаће, тако и међународне јавности, ове године ЈВП „Србијаводе“ заједно са општином Савски венац и ФК „Црвена звезда“ организује акцију чишћења шеталишта и приобаља реке Саве и обухвата чишћење локације од Чукаричког рукавца, испод моста на Ади до сплава Речне полиције.

Прикључи се и ти акцији чишћења Савског приобаља, у петак 27.05.2022. године. Место окупљања свих учесника је потез око ресторана Стенка у 10:00 сати.

Подршку акцији пружиће ЈКП "Зеленило Београд", ЈКП "Градска чистоћа", као и водопривредна предузећа "Београдводе" и "Галовица". Позивамо све грађане добре воље да се прикључе и да заједно очистимо приобаље реке Саве и тиме допринесемо да Савски венац, а самим тим и наш Београд буду лепши и чистији.

Отпад се данас сматра једним од најзначајнијих еколошких проблема савременог света. Један од посебних циљева акције је правилно поступање са отпадом и обавештавамо Вас да ће отпад у акцији чишћења бити адекватно разврстан, одложен и рециклиран.