ДогађајиПредставници ЈВП „Србијаводе“ на светској изложби Dubai EXPO2020

24.03.2022.

Најпознатијa светскa изложба EXPO2020 представља догађај на ком учествују привредници из бројних земаља развијајући тако економију и привреду своје земље.

На деветој тематској недељи „Вода“. представници ЈВП „Србијаводе“ су имали прилику да се представе на светској изложби на Павиљону Републике Србије.

Делегација ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, учествовала је на конференцији под називом “Одрживост и отпорност у управљању водама применом нових технологија у Републици Србији” и презентовала иновације на тему „Примена нових технологија у одбрани од поплава“.

ЈВП „Србијаводе“ као један од субјеката у систему одбране од поплава, приказало је низ иновативних технологија и платформи за даљинско управљање и праћење стања хидролошких и метеоролошких параметара на сливовима.

Представљен је „Паметни центар за одбрану од поплава“ из ког се координира и управља свим активностима од значаја за одбрану од поплава. У циљу ефикаснијег функционисања и обављања свих прописаних делатности унутар ове комплексне организације, неопходно је да буде обезбеђен приступ тачним информацијама у реалном времену. Мере превентивног деловања и константно унапређивање различитих система су неопходне, како би се ниво заштите од поплава подигао на највиши ниво, а становништво и инфраструктура били безбеднији.

Представници ЈВП „Србијаводе“ учествовали су и на 8. тематској недељи „Пољопривреда и прехрана“, током које су, осим многобројних пољопривредних и прехрамбених производа представљени и проблеми са којима се пољопривредници суочавају услед продужења сушног периода, као једне од приметних последица климатских промена.

Подједнако је важно да се поред константног унапређења система заштите од поплава, унапреде и системи за наводњавање, јер према проценама научника очекују нас турбулентне климатске промене које ће узроковати пола године ризика од поплава, а пола године сушног периода.

Као пример добре праксе адаптирања на климатске промене, а имајући у виду значај пољопривреде и њене потенцијале у Србији ЈВП „Србијаводе“ реализује пројекат „Развој наводњавања у пољопривреди Србије“, који се финансира из кредита Фонда за развој Абу Даби.

Програм изградње система за наводњавање представља крупан корак у даљем развоју наводњавања, рационалном коришћењу водних ресурса и ширењу могућих површина за наводњавање који ће допринети повећању продуктивности и ефикасности у сектору пољопривреде.

Током 9 тематских недеља у Дубаију, Србија је представила економски, технолошки, иновациони и инвестициони потенцијал, а остварени су бројни пословни контакти са потенцијалним партнерима из других земаља и кроз посао и резултате креирана је слика модерне и иновативне Србије на водећој светској пословној манифестацији.