ДогађајиДанас се обележава Светски дан вода

22.03.2022.

22. март се, од усвајања Резолуције УН 1992. године, сваке године обележава као Светски дан вода, како би нагласила важност очувања водних ресурса и ширење свести о изазовима са којима се данас суочавамо.

Тема овогодишњег обележавања Светског дана вода су подземне воде, како би се подигла свест о порасту угрожености подземних вода, најважнијих, али најневидљивијих вода.

Према истраживању, половина становништва пијаћу воду добија из подземних вода, и у наредим годинама већина од две или три милијарде становника колико се предвиђа да ће наша планета добити, користиће подземне воде. Имајући у виду расподелу светских вода и чињеницу да од слатководне свеже воде, 30 одсто чине подземне воде, оправдана је тврдња да су подземне воде запостављено благо за чијом експлоатацијом расте потреба.

Са друге стране, вода као ресурс је најизложенија климатским променама. Климатске промене ће несумњиво проузроковати повећане потребе за водом за сав живи свет, а неравномерна дистрибуција падавина током године одразиће се и на прихрањивање издани подземних вода, чији ће се извори спуштати, а опасност од исцрпљивања расти.

У том смислу, ни Србија није изузетак и веома је важно,осим рационалног коришћења овог ресурса, анализирати доступност подземних вода и утицај климатских промена на њих.Томе доприноси и чињеница да више од 70 одсто становништва Србије у системима за јавно водоснабдевање користи изворишта подземних вода.

Истраживање, заштита и одрживо коришћење подземних вода биће од кључног значаја за преживљавање, прилагођавање климатским променама и задовољавање потреба растуће популације. Оно што је задатак свих нас је да заштитимо подземне воде од загађења, користимо их на одржив начин, уравнотежујући потребе људи и планете. Витална улога подземних вода у водоводним и санитарним системима, пољопривреди, индустрији, екосистемима и прилагођавању климатским променама мора се одразити у креирању политике одрживог развоја.

Како приступ пијаћој води представља основно људско право и најважнији предуслов доброг здравља, важно је да не загађујемо подземне воде, јер ћемо у блиској будућности зависити од њихове расположивости.