ДогађајиИнжењери ЈВП „Србијаводе“ присуствовали су тренинг програму „Технологије у наводњавању“, у оквиру међународног Cohran Fellowship Program-a, који је одржан у Форт Колинсу, Колорадо. Овај програм је био организован од стране Министарства пољопривреде Сједињених Америчких Држава

21.09.2019.

Тема тренинг програма је била примена технологија у наводњавању у држави Колорадо. Поред предавања на унивезитету, тренинг је обухватао и теренске обиласке система за наводњавање, обиласке државних институција које се баве водопривредом, као и упознавање законодавства у области вода. Такође, организоване су и посете релевантним институцијама у циљу приказивања најбољег начина прикупљања, дистрибуције и чувања водних реурса у сфери наводњавања, водоснабдевања и заштите животне средине у држави Колорадо.
Извршен је обилазак предузећа Northern Colorado- Water Conservancy District, где је приказан рад система за прикупљање и дистрибуцију воде под називом Big- Thompson Project (Ц-БТ), који служи за прикупљање воде са западне стране планинаског масива Rocky mountain и провођења кроз планину на источну страну како би се омогућило снабдевање водом становништво које већином живи на источној страни. У систему се налази 12 акумулационих језера, 56km тунела, 153km канала, 1130km далековода који повезују сложен систем прикупљања, дистрибуције и напајања система електричном енергијом.
Организован је и обилазак предузећа које се бави одржавањем примарног система за наводњавање, састављеног од 22 језера, 22 бране и система канала, као и испоруком воде за наводњавање крајњим корисницима, North Poudre Irrigation Company (NPIC). Учесници су посетили језеро и брану Халиган, која је прва брана у систему, висине 33m. Дистрибуција воде из језера крајњим корисницима се врши кроз систем канала са објектима за испуштање воде, опремљених мерним профилима, уставама и осталим неопходним уређајима за поуздан рад система.
У оквиру теренских обилазака ради упознавања са начином наводњавања, применом технологија у наводњавању, као и очувања заштите животне средине кроз чување и враћање воде од стране корисника система, учесници програма обишли су компанију „Ранч 70“. Компанија се бави Пројектом ефикасности наводњавања испод површине земљишта под називом СИЕП – (The Subsurface Irrigation Efficiency Project). Пројекат представља трајно истраживање на парцели површине 165 хектара, у циљу проналажења оптималног начина коришћења и очувања воде за наводњавање у сушним периодима у сливу реке Јужни Плат, уз истовремено побољшање продуктивности, квалитетапроизвода и опште профитабилности.
Учесници тренинг програма су се, кроз посету и обилазак, упознали са радомистраживачких центара у оквиру Државног универзитета, као и са организацијом и радом удружења пољопривредника Poudre Valley Cooperative Association in Fort Collins.
Извршен је обилазак компанија које се баве продајом система за наводњавање и механизације и алата у пољопривреди, Valley и John Deere.
У оквиру упознавања са законском регулативом и радом државних предузећа која се баве водопривредом, организоване су посете адвокату за водно право, Одељењу пољопривреде државе Колорадо и регионалном водопривредном центру – Division of water resources – Department of natural resources.
На крају тренинга учесници су заједно са домаћинима програма, кроз презентацију представили све институције и системе са којима су се током тренинга упознали и сублимирали сва знања која су учесници стекли.