ДогађајиОдржана 21. Седница Сталне радне групе Међународне комисије за заштиту слива реке Дунав (ICPDR) у Београду

18.06.2023.

​Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) одржала је 21. састанак Сталне радне групе у Београду у хотелу „Мона“, након што је Република Србија преузела председавање ICPDR-ом. Поред шефова делегација и представника 14 држава чланица комисије, испред делегације Републике Србије учествовали су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Воде Војводине“.

Седница је отворена поздравним речима председавајућег ICPDR-ом у овој години Бојана Врањковића, државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и председнице ICPDR-а Биргит Вогел, а у наставку је усвојен Дневни ред и током целог дана је било речи о спроведеним и планираним активностима експертских група.

Други дан 21. Седнице Сталне радне групе Међународне комисије за заштиту слива реке настављен је у оквиру интерне радионице ICPDR-а о сушама и ниским нивоима водостаја у Дунавском сливу. На радионици активно су учествовали и инжењери ЈВП „Србијаводе“ који су својом презентацијом учествовали у дебати о утицају суша и малог протока воде на Дунавском сливу на различите употребе воде, укључујући пољопривредни сектор, производњу енергије, јавно водоснабдевање и пловност реке Дунав. Главни циљ радионице је да се разумеју и идентификују прекограничне потребе слива реке Дунав у вези са сушама и ниским водостајима како би се изнеле могуће акције на нивоу ICPDR-а за решавање ових проблема.

ICPDR је од свог оснивања постао водеће међународно тело за управљање реком Дунав и њеним сливом. Комисија делује на многим пољима, укључујући побољшање квалитета воде, контролу поплава и акцидената, стандарде емисија и примену законодавства у тој области. Представници ЈВП „Србијаводе активно учествују у раду у оквиру свих експертских група и равноправно учествују у свим активностима у координацији са осталим државама које припадају сливу реке Дунав.