ДогађајиСпроведене све неопходне мере током одбране од поплава

18.06.2023.

​Након обилних падавина у претходном периоду и пораста водостаја на територији Републике Србије редовна одбрана од поплава проглашена је на укупно 211 km, а ванредна одбрана на укупно 487 km, у сливовима река Дунав, Сава, Западна и Јужна Морава, Велика Морава, Ибар, Белица, Лепеница, Бјелица, Топлица, Пек, Млава, Скрапеж, Ђетиња и Јадар.

Од почетка поплавног таласа ЈВП „Србијаводе“ са надлежним водопривредним предузећима су 24 сата на терену са комплетном механизацијом и људством, спроводе све неопходне мере и континуирано врше комуникацију са локалним самоуправама и Сектором за ванредне ситуације.

У току поплавног таласа локалним самоуправама је дистрибуирано преко 200.000 џакова и 15 пунилица за песак. Свих 19 пумпи великог капацитета су на терену и црпе и препумпавају воду из најугроженијих делова, а ова хитна интервенција обављена је у 21 општини.

Такође, приступило се хитним интервенцијама на оштећеним објектима и санирању најугроженијих тачака у 25 општина, превенствено на водотоцима II реда и на водотоцима I реда. Све високе бране и акумулације, укупно 43, су благовремено испражњене и спремно примиле поплавни талас, а у претходних 7 дана оне су прихватиле преко 70 милиона кубика воде, што је значајно ублажило штете.

У претходних 8 година, Влада Републике Србије уложила је значајне ресурсе у објекте на територији Србије, што је током овог поплавног таласа дало позитивне резултате и на водотоцима I реда, који су у надлежности ЈВП ”Србијаводе”, није било преливања и плављења брањених подручја.

Током ових поплава главни проблеми је био на бујичним водотоковима, рекама и потоцима, као и на неуређеним и небрањеним областима, где нема изграђених заштитних објеката.

Према најавама РХМЗ-а у наредним данима не очекују се нове падавине, те се очекује и смиривање ситуације.