ДогађајиПроглашене ванредне одбране од поплава на Водним јединицама „Млава и Пек - Петровац”, „Тимок-Зајечар”, „Западна Морава-Крушевац” и „Јасеница-Смедеревска Паланка””

16.06.2023.

​Услед обилних падавина, пораста водостаја са тенденцијом даљег раста и засићености тла проглашене су ванредне одбране од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац”, сектор Д.22. и „Тимок-Зајечар”, сектор Д.2. Ванредна одбрана од поплава проглашена је и на реци Западној Морави, Мусиној и Грдичкој реци на Водној јединици „Западна Морава-Крушевац” сектор М.12. на сливу реке Западне Мораве и на рекама Јасеница, Кубршница, Мали Луг и Велики Луг на ВЈ „Јасеница-Смедеревска Паланка”, сектор М.4. на сливу реке Велике Мораве.

На овим деоницама уведена су двадесетчетворочасовна дежурства и службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа су на терену, прате стање и спроводе све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Помоћници и надлежна предузећа ће пратити водостаје и стање на терену на деоницама на којима су у току санациони радови и на свим критичним локалитетима ангажовано је људство и механизација и интензивно се врше све радње како би се заштитили животи људи и њихова имовина.