Догађаји



Стање водостаја након проглашења редовне и ванредне одбране од поплава

16.06.2023.

​ Услед обилних падавина, пораста водостаја са тенденцијом даљег раста и засићености тла проглашене су ванредне одбране од поплава на реци Топлици, на Водној јединици „Јужна Морава-Лесковац”, сектору М.10., на сливу реке Јужне Мораве, на рекама Лепеница, Угљешница и Сушички поток на Водној јединици „Лепеница-Крагујевац”, сектору М.3., на сливу реке Велике Мораве, на реци Рашка, на Водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., на сливу реке Западне Мораве и на рекама Западна Морава, Мусина река и Грдичка река, на Водној једници „Западна Морава-Крушевац”, сектор М.12., на сливу реке Западне Мораве. Редовна одбрана од поплава проглашена је на реци Ибар, на Водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар”, сектору М.12.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић рекао је да су у Јагодини и Крагујевцу спроведене најхитније мере: „У Параћину смо јуче поставили мобилни систем за заштиту Параћина од великих вода, река Црница још увек је у кориту реке, али је превентивно постављен заштитни систем. У току ноћи и јутрос озбиљан талас падавина је погодио ово подручје и ми смо спроводили све неопходне мере и у Крагујевцу, Јагодини, Трстенику, а од јутрос смо у долини Топлице. У централној Србији данас долази до благог смиривања, реке су у коритима, а главни проблеми су били на бујичним потоцима. Данас се падавине селе у зону Зајечара и Браничевског округа и пресељавамо људе и технику у тај део, Сектор ванредне ситуације, ЈВП „Србијаводе“ и локалне самоуправе спроводе све мере како би се заштитили сви грађани. Циклон ће бити још данас и сутра на подручју наше земље и сви остајемо на терену до понедељка на територији Јагодине, Трстеника, Бруса, Косјерића, Сокобање, Прокупља и у Дољевцу и превентивно у браничевском и зајечарском округу.“

ЈВП „Србијаводе“ апелује је на све грађане да остану на сигурном и не прилазе рекама и потоцима током неповољних временских услова и да прате инструкције које издаје Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, ЈВП „Србијаводе" и локалнe самоуправe.