ДогађајиДанас се обележава Међународни дан река

14.03.2022.

Међународни дан река обележава се 14. марта у циљу указивања на значај овог природног ресурса, како би се нагласиле многобројне вредности и повећала општа информисаност о њиховом стању. Реке су један од најосетљивих и најугроженијих екосистема у Европи и зато се на овај дан позива на одговорност према њима, као и на право свих нас на чисте водотокове.

Данас смо сведоци последица климатских промена готово у свим деловима света, а промене у водном режиму условљене климатским променама су све израженије, а поплаве и суше постају све чешћа појава. Србија није изузетак од овог тренда промене климе, а поплавни таласи нису изостали готово ниједне од претходних неколико година. Ови догађаји још једном су указали на потребу за бољим организовањем целокупног система и унапређењем система заштите од поплава. Република Србија је у периоду 2014-2021. године улагала у инфраструктуру и заједно са ЈВП „Србијаводе“ направљене су системске промене како би територија Србије била спремнија и безбеднија. Извршени су обимни санациони радови како би се заштитни системи довели у функционално стање за нове поплавне таласе, а на појединим локалитетима систем заштите је значајно унапређен.

ЈВП „Србијаводе“ је реализовало преко 700 пројеката и 17 капиталних пројеката за унапређење заштите од поплава на најугроженијим подручјима. Систем заштите од поплава у Србији чине бројни водни објекти у јавној својини и то 2.142 km насипа, 4.942 km канала за одводњавање са 54 црпне станице и 43 бране са акумулацијама.

У циљу правовремене примене одговарајућих мера заштите од поплава формиран је Центар за управљање одбраном од поплава у оквиру ЈВП „Србијаводе“ који ће значајно допринети смањењу опасности од поплава и повећати безбедност грађана.

Република Србија је благословена великим природним богатствима, великим бројем река и у циљу њиховог очувања потребно је константно улагање у превенцију и заштиту, како би били спремни на све изазове данашњице. Потребно је да будемо одговорни према природи, јер бригом о водама бринемо о себи, својој деци и генерацијама које долазе.