ДогађајиОбилазак завршених радова на реци Топлици на подручју општине Дољевац

08.03.2022.

Директор ЈВП “Србијаводе” Горан Пузовић и председник општине Дољевац Горан Љубић обишли су завршене санационе радове на нерегулисаном кориту реке Топлице.

Радови на унапређењу система заштите од поплава у општини Дољевац обухватили су заштиту села Шарлинац и Дома за стара лица где је извршено обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Топлице.

У оквиру унапређења система заштите од поплава извршена је и санација и чишћење Југбогдановачке реке у зони ушћа у Топлицу у дужини од 1300m, као и санација оштећења обала и дна регулисаног корита Пусте реке.

„Након поплаве у претходном периоду, држава је препознала проблем и одвојила средства како би помогла грађанима у Дољевцу да безбедније живе. Имали смо три градилишта, једно од њих је код геронтолошког центра како би се заштитио од плављења и тиме би се завршила I фаза заштите Дољевца. Данас су завршени радови у Шарлинцу где је направљено ново корито“- рекао је Пузовић.

Данас је на састанку у општини договорена изградња насипа кроз само насеље, чиме ће грађани Дољевца бити потпуно заштићени. Истакнуто је да је веома важно да се свим проблемима приступа заједнички и да је неопходна добра комуникација између јавног предузећа и локалне самоуправе.

Председник општине је исказао захвалност ЈВП „Србијаводе“ најпре на великој помоћи током поплавног таласа, а након тога на издвојеним средствима уз помоћ којих су и реализовани сви ови радови.