ДогађајиАктуелнa хидролошка ситуација услед обилних падавина

12.06.2022.

Услед обилних падавина интезитета преко 70mm у року од дванаест сати, према информацијама локалних станица, дошло је до наглог пораста водостаја на рекама Ђетињи и Скрапежу са тенденцијом даљег раста и засићености тла. До мањих изливања је дошло у небрањеним подручјима.

На основу актуелне хидролошке ситуације, а у складу са Општим планом за одбрану од поплава („Сл.Гласник РС“, бр. 18/19) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2022. годину („Сл.Гласник РС“, бр. 158/20) уводи се ванредна одбрана од поплава на рекама Скрапеж и Ђетиња, бранама „Градска брана” и „Врутци”, на Водној јединици „Западна Морава-Чачак”-сектор М.13.

На основу пораста водостаја на рекама Топлица и Рибница, као и стања заштитних водних објеката ванредна одбрана од поплава уводи се и на Водној јединици „Колубара Ваљево”, сектор С.5., деоница С.5.7. и С.5.8, у дужини од 8,52 km.

На критичним деоницама уведена су дежурства на терену у складу са фазом одбране, извршене су припреме свих служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа за правовремене интервенције, као и усаглашавање мера одбране од поплаве са штабовима локалних самоуправа.

Због очекиваног померања поплавног таласа и пораста водостаја реке Западне Мораве у циљу проширења протицајног профила и спречавања плављења подручја, спроводе се превентивне мере у зони ушћа канала Моравац у Западну Мораву.

Осим превентивних радова стручне службе ЈВП “Србијаводе” и надлежног водопривредног предузимају радње на санацији. Обзиром да је водостај на реци Скрапеж у благој стагнацији са тенденцијом даљег опадања биће започети хитни санациони радови на ушћу реке Скрапеж у Ђетињу и узводно, а након тога и радње на чишћењу у Севојну и Ужицу.

Стање на терену се континуирано прати и обавештени су надлежни органи општине, комунална предузећа и Штаб за ванредне ситуације како би могли правовремено да делују у циљу одбране од поплава и ангажују потребна материјална средства и људство.