ДогађајиДанас се обележава Светски дан борбе против дезертификације и суше

17.06.2022.

Глобалне климатске промене су све учесталије и сведоци смо чешћих и интензивнијих суша, које за последицу имају губитак биолошке продуктивности тла и дезертификацију. Ширење сушних подручја директно узрокује катастрофалне последице на сав биљни и животињски свет и значајно смањује површину обрадивог земљишта, а самим тим и пољопривредну производњу.

Из тог разлога се сваког 17. јуна обележава Светски дан борбе против дезертификације и суше. Широм планете, на овај дан се организују радионице и различите акције како би се скренула пажња на ову веома важну тему.

Имајући у виду значај пољопривреде и расположиве потенцијале наше земље Влада Републике Србија је у сарадњи са надлежним министарством и ЈВП “Србијаводе” покренуло пројекат „Развој наводњавања у пољопривреди Србије”, који се финансира из кредита „Фонда за развој Абу Даби“ и пројекат „Отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији-фаза I”, који се финансира из кредита „Европске банке за обнову и развој“ (EBRD).

У претходних 5 година кроз разна улагања у системе за наводњавање који су у надлежности ЈВП „Србијаводе“, површина за наводњавање значајно и вишеструко је порасла, чиме је повећан пољопривредни капацитет и унапређена заштита од штетних последица све чешћих сушних периода.

ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде је у протеклом периоду на основу израђених студија препознало поједине делове Републике Србије у којима би системи за наводњавање имали повољан ефекат на развој пољопривреде и на основу тога, израђени су пројекти и започета изградња.

Кроз изградњу система за наводњавање подиже се свест о важности развоја пољопривреде Републике Србије, али и свест да превентивним деловањем против надолазећих климатских промена можемо спречити трајне последице по земљиште изазване интензивним сушама.