ДогађајиОдржан 31. састанак Експертске групе за учешће јавности у оквиру Међународне комисију за заштиту реке Дунав (ICPDR)

08.03.2022.

Одржан је дводневни онлине састанак експертске групе за учешће јавности (PP EG). Састанак је отворила председавајућа експертске групе Сузан Брандштатер, која је истакла да je иза нас динамичан период у коме је било пуно важног посла, као и да се таква динамика очекује у предстојећем периоду.

На самом почетку усвојен је записник са претходно одржаног састанка, након чега је уследило приказивање спроведених активности у претходном периоду. Посебан осврт дат је одржаном Министарском састанку, као и усвајању Плана управљања сливом реке Дунав (DRBMP) и Плана управљања ризицима од поплава нa Дунаву (DFRMP) за 2021. годину, који су припремљени у складу са Оквирном директивом ЕУ о водама и Директивом ЕУ о поплавама.

Експертска група за учешће јавности бави се активностима ICPDR-а које се тичу јавног информисања и консултација, ширења и подизања свести, као и образовања о животној средини.

У складу са тим разматране су и представљене активности чланица земаља ICPDR-a поводом обележавања Дана Дунава, који представља интегрални део сарадње подунавских земаља. Активности експертских група за учешће јавности имају за циљ да промовишу и координирају одрживо и интегрално управљање водама.

Након тога приказани су резултати међународног конкурса „Дунавски уметник“. Такмичење је укључило ученике основних и средњих школа и његов циљ је, осим едукације деце о суштинској вредности и значају река, да пружи могућност да креатори уметничких дела коментаришу будућност свог окружења.

Након тога разговарало се о предстојећим комуникационим активностима и статусу на друштвеним мрежама, као и о планираним активностима.

Како међународна сарадња у области вода има велики значај, ЈВП „Србијаводе“ активно учествује у међународној сарадњи и у координацији са осталим државама које припадају сливу реке Дунав.