ДогађајиОбилазак завршених радова на реци Лужници на подручју општине Бабушница

01.03.2022.

Директор ЈВП “Србијаводе” Горан Пузовић и председница општине Бабушница Ивана Стојчић обишли су завршене санационе радове на регулисаном кориту реке Лужница.

Радови на обезбеђењу протицајног профила реке Лужнице, која према Оперативном плану за одбрану од поплава представља надлежност ЈВП „Србијаводе“ реализовани су кроз годишњи Програм пословања. Радови су спроведени на регулисаном делу корита реке у дужини од 3,2km и њихова вредност износи 5.503.665,00 динара без ПДВ-а.

Услед промена хидролошких услова током претходног периода и уочених великих оштећења на осталим деоницама обалоутврда закључено је да је неопходно урадити иновацију Пројекта регулисаног корита реке Лужнице.

У циљу заштите насеља Бабушница од великих вода реке Лужнице, у дужини од 3 500m, предлог ЈВП „Србијаводе“ је да се уради ново Идејно решење са хидролошком студијом и Геолошким елаборатом.

Након обиласка завршених радова, представвници су обишли локацију, на којој су Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ предвиђени хитни санациони радови на обезбеђењу протицајног профила 1000m узводно и низводно од моста у селу Горчинци. За ове радове опредељено је 15.000.000,00 динара.

„Након завршених радова у току претходне године, данас смо одредили приоритетне задатке за ову годину како би становништво живело безбедније. Договор је да у атару села Љуберађа и Горчинци очистимо корито реке у дужини од непуних 2km, као и да очистимо чепове накупљеног материјала испод мостова. Други део се односи на уређење корита реке Лужнице кроз сам центар Бабушнице, са идејом да се уради регулација са деловима који ће бити урађени у камену. Очекујемо да ове године завршимо Пројекат и да након завршетка техничке документација и решавања имовинско-правних односа кренемо са радовима, како би добили нову и функционалну регулацију”-рекао је Пузовић.

Председница општине најпре се захвалила директору Пузовићу на посети. „Ово је трећа посета господина Пузовића општини Бабушница, као и у току ванредне ситуације изаване обилним падавинама у јануару. Данас је тема била о радовима који су урађени у претходној години и плановима за наредни период.”