ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Велика Морава - Ћуприја, Параћин”

04.06.2023.

Услед обилних падавина и пораста водостаја са тенденцијом даљег раста, проглашена је ванредна одбрана од поплава на Јовановачкој реци на Водној јединици „Велика Морава - Ћуприја, Параћин” сектор М.7. на сливу реке Велике Мораве.

На овој деоници уведена су двадесетчетворочасовна дежурства и службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа су на терену, прате стање и спроводе све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.