ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Западна Морава - Чачак”

03.06.2023.

Поводом Међународног дана реке Саве, ЈВП „Србијаводе“ спровело је акцију чишћења шеталишта и приобаља реке Саве „Нека река Сава буде плава“ заједно са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком Услед падавина великог интезитета и наглог пораста водостаја са тенденцијом даљег раста, проглашена је ванредна одбрана од поплава на реци Ношница на Водној јединици „Западна Морава - Чачак” на сливу реке Западне Мораве у дужини од 30 km.

На овој деоници уведена су двадесетчетворочасовна дежурства и службе ЈВП „Србијаводе” са надлежним водопривредним предузећима су на терену, прате стање и спроводе све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.