ДогађајиОдржан радни састанак представника ЈВП ”Србијаводе” са представницима водопривредних предузећа на подручју у надлежности ЈВП ”Србијаводе”

23.01.2019.

Данас је у Крагујевцу одржан радно-консултативни састанак свих водопривредних предузећа у надлежности ЈВП ”Србијаводе”. Састанком је председавао генерални директор ЈВП ”Србијаводе” Горан Пузовић.
У оквиру дневног реда изнет је Програм пословања ЈВП ”Србијаводе” за 2019. годину. Посебна пажња и акценат стављени су на стање заштитних система, као и на спремност за спровођење одбране од поплава. Дефинисане су одговорности територијално надлежних водопривредних предузећа у спорвођењу одбране од поплава.
Испред Републичког хидрометеоролошког завода прогнозу за наредни период од два месеца је предочио Дејан Владиковац, координатор послова у области хидролошких раних најава и упозорења.
У интерактивном делу састанка, представници водопривредних предузећа су имали простор за текућа питања, као и за предлоге којима би се међусобна сарадња, али и сарадња са ЈВП ”Србијаводе” подигла на виши ниво.