ДогађајиПревенција - један од наших најважнијих задатака!

11.01.2019.

У оквиру подизања спремности на реаговање у одређеним ситуацијама, директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић, са својим тимом, обилази радне јединице по целој Србији.
Данас су радни и консултативни састанци одржани у Водопривредном центару "Морава" у Нишу.
Анализирани су процеси управљања овог центра, у функцији идентификације активности за које постоје и најмање индиције да доведу до проблемске ситуације; иницирано је потпуно ангажовање и учешће запослених и вишег менаџмента организације; усаглашене су мере за третман ризика, као елемента превенције, у тактичке оперативне циљеве.