ДогађајиМеђународна комисија за заштиту реке Дунав одржала састанак са представницима радних група за учешће јавности у Београду

11.04.2019.

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) сачињена од представника 13 земаља подунавског региона, одржала је данас састанак у Београду. Сасатанак, који се односио на радну групу која подразумева учешће јавности у раду ове комисије је, испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије, отворио шеф кабинета министра Бранислава Недимовића, Игор Грабеж. Скупом је, испред Републичке дирекције за воде, председавала директорка Наташа Милић, док су испред ЈВП ”Србијаводе” програм активности представиле саветник за односе са јавношћу др Јелена Добрић и главни инжењер за заштиту вода мр Јована Рашета Бастић.

Мисија ове комисије је да промовише и координира одрживо и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и рационалну употребу вода у циљу добробити земаља дунавског слива и њихових становника.