ДогађајиДанас је обележен институционални јубилеј - 100 година Пољопривредног факултета Универзитета у Београду

28.03.2019.

Данас је обележен институционални јубилеј - 100 година Пољопривредног факултета Универзитета у Београду ,а ЈВП "Србијаводе" су имале ту част да добију Јубиларну захвалницу, а генерални директор Горан Пузовић да исту част прими.

За оснивање Пољопривредног факултета највеће заслуге имао је Сима Лозанић (1847-1935), први професор Агрикултурне хемије и тадашњи ректор Београдског универзитета. Велику помоћ и разумевање око оснивања Факултета, Сима Лозанић је имао од Јована Жујовића (1856-1939), геолога и петрографа, тадашњег министра просвете.

Факултет је основан Законом о изменама и допунама закона о Универзитету од 27. 02. 1905. године (''Сл. новине Краљевине СХС'' бр. 85, година и од 23. 08. 1919. године).

Пољопривредни факултет је у својој деведесетдвогодишњој историји увек био активно ангажован у свим делатностима Универзитета. Одувек је професорима и сарадницима Пољопривредног факултета била част и признање да буду у Савету, већима, комисијама, одборима и другим органима Универзитета. Пољопривредни факултет је у три мандата имао и своје професоре као ректоре и у шест мандата своје професоре као проректоре Универзитета.

Од скромног почетка са неколико наставника, три редовна, једним ванредним и три хонорарна, Пољопривредни факултет је данас једна од водећих високошколских установа у овом делу Европе, са преко 500 запослених и перманентим бројем од око 4.500 студената.