Догађаји”Водостаји су у порасту и на великим и малим рекама, али без опасности од поплава у Србији, тренутно”

04.02.2019.

У овом делу зимског периода, на подручју Србије, углавном се очекују ниски водостаји на великим и малим водотоковима. Актуелна хидролошка ситуација са забележеним порастима водостаја на готово свим водотоковима у Србији, последица је наглог отапања снежног покривача.
Генерално, водостаји су у порасту и на великим и малим рекама, али без опасности од поплава, изузев на бујичним токовима, на деоницама на којима не постоје или нису потребни, заштитни системи.

При оваквим хидролошким околностима не постоји ризик од поплава на локалитетима и деоницама које имају статус слабих места:

- То су тренутно деонице одбрамбених линија које се реконструишу – на Сави и Дрини, на подручју Мачве, у Ваљеву на Колубари, у Свилајнцу на Ресави, у Параћину на Црници.
На овим локалитетима ЈВП ”Србијаводе” је организовало и спровело систем превентивних мера.
Успостављена је организација мера одбране са планом активности уколико у наредном периоду, у марту, априлу и мају, дође до значајнијег пораста водостаја.
Редовне превентивне активности које спроводи ЈВП ”Србијаводе” су мере припреме за евентуалне велике пролећне воде. У том циљу ЈВП ”Србијаводе” је извршила проверу спремности свих учесника у одбрани од поплава, у смислу расположиве механизације, опреме, људства и материјала. Такође, на ванредном састанку територијално надлежних водопривредних предузећа издати су налози за ванредни обилазак заштитних објеката.
Кад су у питању велике реке, које гравитирају ка Србији – Сава и Дунав, пораст водостаја на њима је условљен хидролошким околностима на узводним деловима сливова, а достизање критичних водостаја зависи и од тренутних водостаја.
Конкретно, у наредних десетак дана, на Сави се очекује пораст водостаја и достизање нивоа блиских нивоима за проглашење редовне одбране (код Сремске Митровица и Шапца), што је редовна хидролошка појава, без ризика од поплава .”
Истакао је данас Звонимир Коцић, извршни директор за заштиту од штетног дејства вода и управљање објектима ЈВП “Србијаводе” за Дневник РТС-а, као и у укључењу у Јутарњи програм ТВ Прве.