ДогађајиДиректор ЈВП "Србијаводе" сутра обилази радове Медвеђи

29.08.2019.

После 40 година, први пут након изградње регулације са двогубим коритом на реци Јабланици у Медвеђи, реализовани радови чишћења и санације корита реке. Укупна вредност радова је 18.175.263 динара. Радове су финансирали ЈВП "Србијаводе", а на захтев локалне самоуправе у Медвеђи. Извођач радова је "ХЦВ ДОО Власотинце"из Власотинца.
Окончана је прва фаза чишћење и санација регулисаног корита Јабланице и око 300 метара нерегулисаног корита. Посто су обезбеђена средства за наставак радова, почела је реализација друге фазе која подразумева чишћење реке Лапашнице узводно од ушћа и наставак чишћења и санације реке Јабланице, узводно од краја регулисаног корита. Приликом уклањања наноса и практично откривања регулације, уочена су бројна оштећења на обалаутврдама, праговима, слегање ножице итд. У наредном времену биће потребна израда елабората треће фазе санације, која би обухватила и изградњу 350 m обалаутврде, санације 6 прагова и санацију ножице на дужини од око 100 m.
Радови треће фазе ће бити у Програму пословања за 2020-ту годину.