ДогађајиСпроведена акција чишћења наплавина поводом обележавања Међународног дана реке Дунав

29.06.2023.

Поводом Међународног дана реке Дунав ЈВП „Србијаводе", у сарадњи са градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд", ЈКП „Градска чистоћа" и ЈВП „Београдводе", успешно је спровело акцију чишћења наплавина на реци Дунав на делу територије града Београда.

Акција је организована са циљем да се активно укаже на важност очувања реке Дунав и природних богатстава која нам пружа.

Учесници акције, уз помоћ специјализоване опреме уклонили су наплавине и смеће који су се нашли у реци, након чега је правилно разврстан и одложен.

Ово је само један од примера успешне сарадње и заједничке ангажованости свих институција како би се реке заштитиле и подигла свест јавности о важности заштите природе и одрживом управљању рекама. Само заједничким деловањем и активним учешћем можемо сачувати наше реке за будуће генерације и обезбедити здравију и лепшу околину за све грађане.