ДогађајиНадлежне службе ЈВП “Србијаводе“ у приправности, у складу са упозорењима РХМЗ-а

27.05.2023.

У складу са меторолошким и хидролошким упозорењима Републичког хидрометеоролошког завода, најављеним падавинама и тенденције пораста водостаја на водним подручјима “Сава” и “Дунав”, сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2023. годину, придржавају се својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2023. годину.

На основу актуелне хидролошке ситуације, пораста водостаја и достизања критеријума за проглашење одбране од поплава уведена је редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Сава-Шабац” сектор С.4. Према најавама РХМЗ- на реци Дунав код х.с. Смедерево водостај ће се наредних дана кретати изнад граница редовне одбране од поплава. На Колубари, Убу, Тамнави, Јадру, Ликодри, Љубовиђи, Скрапежу, Ђетињи, Моравици и горњем току Западне Мораве током 28. и 29. маја водостаји ће бити у већем порасту са превазилажењем упозоравајућих нивоа. На мањим бујичним водотоцима ових сливова могућа су изливања.

Услед тренутне хидролошке ситуације у региону и најављених упозорења, ЈВП „Србијаводе“ у контакту је са штабовима локалних самоуправа. Помоћници и надлежна предузећа ће пратити водостаје и стање на терену на деоницама на којима су у току санациони радови и уколико буде потребно биће ангажовано додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката и заштите од плављења брањеног подручја.

Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.