ДогађајиДелегацију ЈВП "Србијаводе" предвођену директором Гораном Пузовићем приликом посете Републици Кини свечано примио заменик министра водних ресурса Републике Кине, г-дин Лу Гуихуа. У вишедневној посети, делегација обишла Консалтинг компанију за управљање сливом Жуте реке (YREC), као и кључне системе ране најаве, регулационе системе, као мање и веће бране

17.07.2019.

Учесталост поплавних догађаја са катастрофалним последицама у периоду 2014 - 2019. године, готово на целом подручју Републике Србије, са забележеним примерима превазилажења перфоманси изграђених заштитних система којима управља ЈВП „Србијаводе“,условио је потребу да се изврши комплексна анализа стања и дефинише стратешки приступ у циљу унапређења заштите од поплава.
ЈВП „ Србијаводе“ препознаје значај припреме за нови инвестициони циклус у области заштите од вода.
У складу са тим, ЈВП „Србијаводе“ је успоставила концепт који је заснован на извршењу интервентних, краткорочних и дугорочних мера унапређења заштите од поплава, на основу претходних експертиза којима су идентификовани критична подручја и локалитети, узроци, стање, циљеви, врста и обим мера, потребна средства, приоритети и план извршења. На подручју у надлежности ЈВП „ Србијаводе“, по степену ризика од нових поплава и комплексности решења заштите, посебно се издвајају подручја на сливу Колубаре, Западне и Јужне Мораве, као и Панчевачки рит.
Због техничких и финансијских ограничења за унапређење заштите на поменутим подручјима, изражен је и интерес да се оствари сарадња са међународним институцијама, а посебно са компанијама са великим искуствима у решавању комплексне проблематике уз примену савремених научних и техничко технолошких знања у овој области.
У том смислу, за активности ЈВП „Србијаводе“ је од посебног значаја иницијатива Владе републике Србије да се у оквиру пројекта „Појас и пут“, у области заштите од штетног дејства вода оствари сарадња са најпознатијим институцијама и компанијама из Републике Кине.
Посета стручњака из Министарства за водне ресурсе, Републике Кине, и Консалтинг компаније за управљање сливом Жуте реке (YREC) остварена у јуну 2019. године, искоришћена је за размену основних информација о проблематици и концепцији унапређења заштите од поплава за које се залаже ЈВП „Србијаводе“. Стручњаци из Републике Кине су имали прилике да посете градилишта система за заштиту Ваљева од великих вода Колубаре, као и да на примеру изгрљђене бране „Ровни“ на Јабланици, сагледају инжењењерско технички приступ који се примењује у Србији.
Разменом стратешких докумената у области вода и документације о Студији унапређења заштите на сливу Колубаре, која је пример исправног приступа, остварен је потребан ниво усаглашености о следећим корацима сарадње. Поред потреба да се граде нови капитални заштитни објекти за редукцију поплавних таласа, указано је и на интерес ЈВП „Србијаводе“ за успостављање система за управљање ризицима од поплава, са освртом на започети пилот пројекат система ране најаве на сливу Колубаре.
Обзиром на искуства компаније YREC у развоју комплексних пројеката управљања ризицима од поплава, усаглашен је обострани интерес да се стручњаци из ЈВП „Србијаводе“ упознају са системима ове врсте у републици Кини, на сливу Жуте реке.
Изузетно добро организована презентација техничких капацитета компаније YREC , употпуњена је презентацијом начина функционисања система за управљање режимом вода на сливу Жуте реке (5600 кm) који обухвата и систем за рану најаву, који је формиран као организовани скуп осматрачке мреже, телекомуникационе инфраструктуре, наменских апликација и рачунарске опреме која је у служби наменски обучених техничких лица – за сагледавање хидролошко - хидрауличких параметара на сливу, у реалном времену, а у циљу доношења корисничких одлука.
Стручњацима ЈВП „Србијаводе“ су презентовани неопходни технички подаци који ће бити од значаја за активности које се тренутно спроводе на развоју пилот пројакта система за рану најаву и упозорења на сливу Колубаре, као и за сагледавање могућих видова конкретне техничке сарадње на конкретним пројектима. Пословодство ЈВП „Србијаводе“ ће обезбедити потребан ниво података о приоритетима на другим угроженим пдручјима у Србији (слив западне и јужне Мораве, Панчевачки рит) за потребе доношења одлука о наставку и унапређењу сарадње, које су у надлежности институција и Владе Републике Србије.