ДогађајиДанас се обележава Међународни дан реке Дунав

29.06.2019.

Међународни дан Дунава се обележава у 14 земаља потписница Међународне конвенције о сарадњи на заштити одрживом коришћењу река. Конвенција је основ за сарадњу држава ради заштите највеће европске реке на чијем сливу живи више од 80 милиона људи.
Дан Дунава представља интегрални део сарадње подунавских земаља и прославља се у свих четрнаест земаља, потписница Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав, са идејом да се подигне свест о значају очувања реке, али и као апел на рационалну употребу водних ресурса.
Иницијатор обележавања Дана Дунава у земљама широм Европе је Муђународна комисија за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection od the Danube River- ICPDR). Мисија ове комисије, чији су активни чланове испред делегације Републике Србије ЈВП ”Србијаводе”, је да промовише и координира одрживо и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и рационалну употребу вода у циљу добробити земаља дунавског слива и њихових становника.Srbijavode