ДогађајиБрзом, координираном и ефикасном акцијом експертског тима ЈВП "Србијаводе" спречена велико загађење реке Моравице у Ивањици, али и свих оближњих река

14.08.2019.

Брзом и ефикасном реакцијом експертског тима ЈВП "Србијаводе”, у ноћи између уторка и среде извршено је постављање плутајуће бране на испусту атмосферске канализације у реку Моравицу, у коју је хаваријски испуштена већа количина нафтних деривата. Постављањем ове, прве бране, заустављено је даље изливање деривата у Моравицу. У раним јутарњим чсовима, постављене су још две бране, једна у дужини од 10m низводно, а друга, на око 7km од испуста. По сазнањима наших тимова на терену, у овом тренутку више нема изливања, али се узорковања врше на више места на Моравици, а резултати Завода за јавно здравље би требало да буду познати за два до три дана. Овако брзом акцијом, уз одличну координацију локалне самоуправе, заустављено је даље отицање нафтних деривата у реку и омогућен почетак решавања проблема. Сви танкови од мазута у Заводу за рехабилитацију су испражњени и цистернама отпремљени до топлана. Према неким проценама екипа са терена, у Моравицу се излило око тону и по нафтних деривата.