ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Западна Морава - Чачак” и „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“

12.06.2023.

​ Услед падавина великог интезитета и појаве бујичних поплава проглашена је ванредна одбрана од поплава на хидромелиорационом систему ЗМ.1. на Водној јединици „Западна Морава - Чачак” на сливу реке Западне Мораве.

На овој деоници екипе ЈВП „Србијаводе“ су на терену са механизацијом и у току је препумпавање дела поплавне воде из канала Слатина и канала Моравац.

Ванредна одбрана од поплава проглашена је на рекама Лугомир и Белица на Водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, сектору M.6, на сливу реке Велике Мораве, након обилних падавина током ноћи које су довеле су до наглог пораста водостаја и имају тенденцију даљег раста.

На овим деоницама уведена су двадесетчетворочасовна дежурства и службе ЈВП „Србијаводе" и надлежна водопривредна предузећа су на терену, прате стање и спроводе све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.